Odpovědnost za obsah:

Peter Pucher GmbH
Wallstraße 13
2070 Retz
restaurant(at)maehrische-botschaft(dot)at
+43 (0)2942 31100
DIČ: ATU70218249

Bankovní údaje:
IBAN: AT67 4715 0206 7916 0000

Realizace webových stránek:

Tonality Communications GmbH GmbH
2070 Retz
www.tonality.at

Fotografie:

Benjamin Thal, Tonality Communications
iStockphoto

Disclaimer

1. Obsah online nabídky

Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací. Zásadně jsou vyloučeny jakékoli odpovědnostní nároky vůči autorovi za škody materiálního nebo morálního charakteru, ke kterým by došlo v důsledku využití nebo nevyužití prezentovaných informací nebo v důsledku využití neúplných nebo chybných informací, pokud by se ze strany autora prokazatelně nejednalo o úmyslné zavinění nebo zavinění hrubou nedbalostí. Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo i celou nabídku bez zvláštního upozornění nebo jejich zveřejnění dočasně či definitivně zrušit.

2. Reference a odkazy

Přímé nebo nepřímé odkazy na cizí internetové stránky ("linky") jsou mimo odpovědnost autora, autor může nést odpovědnost výhradně pouze v případě, kdy by autor znal jejich obsah a bylo by pro něj technicky možné a únosné zabránit jejich využití, pokud by tyto stránky byly v rozporu se zákonem. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které by vznikly z využití nebo nevyužití takovýchto informací, ručí výhradně autor stránek, na které je odkazováno, nikoli ten, kdo na tyto stránky pouze odkazuje uvedením příslušných odkazů. Toto ustanovení platí pro veškeré cizí odkazy vložené ve vlastní internetové nabídce i pro cizí příspěvky v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech elektronické pošty, zřízených autorem.

3. Autorské právo

Autor usiluje o to, aby byla ve všech publikacích uváděna autorská práva k použitým grafickým vyobrazením, zvukovým nahrávkám, videosekvencím a textům, aby využíval vlastní grafická vyobrazení, zvukové nahrávky, videosekvence a texty nebo aby používal grafická vyobrazení, zvukové nahrávky, videosekvence a texty, na které se autorská práva nevztahují. Pokud příslušné stránky obsahují dosud neoznačené grafiky, zvukové soubory, texy a vidosekvence, které však jsou chráněné autorským zákonem, je to z důvodu toho, že autorská práva nebylo možné zjistit. V případě takového nezamýšleného použití autorských práv odstraní autor příslušný objekt po oznámení nebo identifikování příslušného autorského práva. Autorská práva za zveřejněné, autorem samotným vytvořené objekty/díla, zůstávají výhradně autorovi stránek. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafických vyobrazení, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu autora není přípustné.

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, ze které je na tuto stránku odkazováno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly nebo by přestaly odpovídat legislativě v plném rozsahu, není tím dotčen obsah a platnost zbývající části dokumentu.

Google Analytics

Tyto stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá soubory "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace generované souborem cookies o vašem použití stránek (včetně vaší adresy IP) budou odeslány a uschovány společností Google na serverech ve Spojených Státech. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele tohoto webu pro účely vyhodnocující vaše použití Stránek, vytvoří pro nás sestavy o webové aktivitě a poskytne nám další služby související s aktivitou webových stránek a využitím internetu. Google také může poskytnout tyto informace třetím stranám, za předpokladu, že je to nařízené dle zákona, nebo do té míry, kdy třetí osoby zpracovávají tyto údaje o účtech Google. Společnost Google však v žádném případě nespojí vaši adresu IP s žádnými dalšími údaji udržovanými společností Google Inc. Pokud si přejete odmítnout používání souborů cookies námi nebo třetími stranami, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče a soubory cookies odmítnout prostřednictvím odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče. Pamatujte, že pokud se rozhodnete odmítnout použití souborů cookies, může to omezit některé z funkcí těchto webových stránek. Použitím této webové stránky prohlašujete svůj souhlas se zpracováním údajů shromážděných o vás ze strany společnosti Google výše popsaným způsobem a pro účely uvedené výše.